AULA 2-3 ANYS

 

L’aula dels grans es centra en interioritzar les rutines i preparar a cada nen per a la incorporació al segon cicle d’Educació Infantil.  Els jocs, per tant, fomenten l’autonomia i treballen els hàbits ja adquirits.

 

Joc simbòlic

Durant el seu desenvolupament, els nens passen d’un pensament sensorial a un pensament simbòlic, i busquen imitar als adults que tenen al seu voltant. Amb aquests jocs, ells passen de jugar amb un objecte a imaginar i inventar històries amb ells, juguen a fer les mateixes coses que els grans. Així, aconsegueixen desenvolupar el llenguatge, les matemàtiques i la capacitat de relacionar-se socialment.

 

Jocs cooperatius

L’objectiu d’aquests jocs es la cooperació, jocs on tots participen, guanyen i ningú perd. Es fomenta l’autoestima, s’aprèn a compartir, a contar amb els demés i s’adquireix consciencia grup. Podem destacar entre els jocs cooperatius el joc de Llimona y taronja o ¿Falta algú?. Sobretot aquest últim els diverteix i els uneix molt, consisteix en amagar un nen mentre els demés tenen els ulls tancats.  Després, han de veure qui falta i buscar-lo.

 

Jocs de resolució de conflictes

Tota la classe treballa en conjunt per resoldre un conflicte o una situació problemàtica que planteja l’educadora.  Normalment es tracta de conflictes sensorials, emocionals, morals o socials.